Wat doet de Hart- en Dunne darm meridiaan?

Hart (yin)  en Dunne darm (yang) meridiaan

 • Element: Vuur
 • Zintuig: tong
 • Seizoen: zomer
 • kleur: rood
 • emotie: vreugde
 • smaak: bitter

In de zomer is het licht, warm, alles is op het toppunt van bloei. Het element vuur is zichtbaar. Elk proces dat voluit in gang is, is in de vuurfase. Dit element lijkt in deze fase oneindig. In sommige gevallen zelfs onstuimig.

Vuur gebruiken we in gecontroleerde vorm bij motoren en bij het opwekken van electriciteit. In ongecontroleerde vorm, een ongetemd vuur zoals een bosbrand, is echter een bron van vernietiging én tegelijkertijd van vernieuwing.

Het element vuur symboliseert het vermogen van transformatie bij de mens. Denk aan de Feniks die uit de as herrijst. Dit kunnen mensen ook. Uit een persoonlijke ‘brand’, een aangrijpende levensfase, transformeren naar een wijzer, gerijpter mens.

Het element vuur uit zich bij de mens ook als verlangen, bijvoorbeeld het verlangen naar verbinding. Naar vrijheid. Naar goddelijke eenwording. De adolescentie is de periode van onwikkeling van de mens; hierin zien we de vuurfase terug. Voorafgegaand door de puberteit, de fase dat het individu op zoek gaat naar verbinding zoekt met de omgeving buiten het gezin.

Aan deze vuurfase zijn maar liefst vier meridianen verbonden: Het Hart en Dunne Darm meridiaan én de Hartbeschermer en de Drievoudig verwarmer. Deze laatste twee worden in een ander hoofdstuk behandeld.

Bij de vuurfase hoort de emotie vreugde. Als iemand geen vreugde meer kent, hyperactief is of op ongepaste momente te hard lacht, kun je denken aan een disharmonie van het element vuur.

Door te mediteren kunnen we het vuur harmoniseren.

De Hart meridiaan

De belangrijkste functie van het Hart naast de circulatie van het bloed (de fysieke functie), is het huisvesten onze Shen. Shen is een kwaliteit in ons die uitgelegd wordt met geest, ziel, bewustzijn of gewaarzijn. Shen is in de ogen van een mens zichtbaar. Daar zie je karakteristieken van deze kwaliteit zoals alert zijn, vitaal zijn en expressief. Om deze kwaliteit te kunnen huisvesten moet het Hart zelf rustig zijn en vrij van verstorende emoties.

Een onrustig Hart (en Shen) kan zich uiten door middel van depressie, bezorgdheid, geheugenzwakte en slapeloosheid. Is het Hart in balans dan wordt er kalme vreugde en tevredenheid ervaren. Er is over het algemeen een positieve kijk op het leven.

Kenmerkende symptomen bij onbalans in de Hartenergie

 • angsten, prikkelbaarheid
 • huilen zonder reden enn/of ongemotiveerd lachen
 • een onrustige en verwarmde manier van denken
 • koude vochtige handen
 • vermoeidheid, kortademigheid, lichte hartkloppingen
 • slechte circulatie met mogelijk rillerigheid en ongemak in de borst
 • stotteren

De Dunne darm Meridiaan

Op fysiek niveau ontvangt de dunne darm voedsel en vloeistoffen van de maag. Hij scheidt de zuivere bestanddelen van de onzuivere. De zuivere bestanddelen worden doorgestuurd naar de organen via het bloed. De onzuivere bestanddelen transporteert hij naar de dikke darm om uitgescheiden te worden.

Op energetisch niveau transformeert de Dunne Darm voedsel en omgevings invloeden, zowel emotioneel als zintuigelijk, tot lichaamseigen waardoor ze uiteindelijk geïntegreerd kunnen worden door het Hart. Ook op psychologisch niveau scheidt hij zuiver van onzuiver. Denk maar aan alle gedachten en overtuigingen die we als mens met ons meedragen. Deze meridiaan zorgt ervoor dat je helder kunt oordelen en evenwichtig kunt reageren. Zo beschermt de Dunne Darm het Hart tegen ongewenst invloeden.

Kenmerkende symptomen bij een onbalans in de energie van de Dunne Darm

 • buikpijn
 • gevoelige darmstoornissen
 • chronische spanning in nek-, schouder- en armgebied
 • stagnatie in de bloedsomloop
 • bloedarmoede
 • onvermogen om te vertrouwen op je eigen oordeel
 • negatieve levensinstelling
 • cynisme
 • wantrouwen