Wat doet het Hart- en wat doet de Dunne Darm meridiaan

Hartmeridiaan (yin) en Dunne Darm meridiaan (yang)

 • Element: VUUR
 • Zintuig: tong
 • Seizoen: zomer
 • Kleur: rood
 • Smaak: bitter
 • Emotie: vreugde

In de zomer is het warm en licht; alles is op het toppunt van bloei. Hier uit zich het element VUUR. Elk proces dat voluit in gang is is in de VUUR-fase. De energie lijkt oneindig en soms onstuimig. Deze energie kunnen we controleren zoals bij het opwekken van electriciteit of in de verbranding in motoren. Ongetemd zoals bijvoorbeeld in een bosbrand, is het een vorm van vernietiging en tegelijkertijd van vernieuwing.

Het element VUUR symboliseert het vermogen tot transformatie in de mens. Dat uit zich bijvoorbeeld in het verlangen zich te verbinden, het verlangen naar vrijheid, naar goddelijke eenwording.

De VUUR-fase van de mens uit zich in de pubertijd en adolescentie. Het individu zoekt verbinding met anderen, met zijn omgeving buiten het gezin.

Is het VUUR element in balans dan ervaar je gepaste vreugde en/of tevredenheid.

Disbalans in Hart- en Miltmeridiaan kun je herkennen aan bijvoorbeeld hyperactiviteit, het geen vreugde kunnen ervaren of op ongepaste momenten heel hard lachen.

Hart meridiaan

Het fysieke hart heeft als belangrijkste functie de circulatie van het bloed. Het oosterse Hart herbergt het Shen. Shen is de kwaliteit in ons die je kunt vertalen met geest, ziel, bewust- of gewaarzijn. In onze ogen zijn de karakteristieken van Shen zichtbaar: alertheid, vitaliteit en expresie. Om deze karakteristieken te kunnen herbergen moet het Hart zelf rustig zijn en vrij van verstorende emoties. Hier komt het belang van zijn partnerschap met de Dunne Darm meridiaan aan het licht. Een onrustig Hart (en Shen) uit zich in depressie, bezorgdheid, slapeloosheid en geheugenzwakte.

Als de Hart meridiaan in balans is ervaar je kalme vreugde en tevredenheid. Over het algemeen heb je dan en positieve kijk op het leven.

Bij het behandelen van de Hart meridiaan is voorzichtigheid geboden. Voor de meeste kwalen wordt vooral de Hartbeschermer meridiaan behandeld vanuit vanuit deze filosofie:

 • de Lever is de Generaal, deze plant de strategie
 • de Organen zijn de Officieren, zij voeren de strategie uit
 • het Hart is de Keizer, het goddelijke op aarde
 • je benadert nóóit rechtstreeks de Keizer
 • je benadert de Keizer via de Hartbeschermer meridiaan

Symptomen van disbalans van de Hart meridiaan:

 • hartklachten en/of hartkloppingen
 • angsten
 • prikkelbaarheid
 • slecht geheugen in combinatie met angsten, prikkelbaarheid
 • huilen zonder reden
 • ongemotiveerd lachen
 • onrustige handen
 • niet kunnen stoppen met praten
 • transpiratie ten gevolgen van emotionele onrust of nervositeit
 • slechte circulatie
 • pijn in de bovenrug
 • gevoel van spanning/beklemming vlak onder het borstbeen
 • spanning in de tong waardoor stotteren of hakkelen
 • vermoeidheid en/of kortademigheid met lichte hartkloppingen
 • verwarde en onrustige manier van denken
 • rode kleur van de wangen bij een bleek gezicht

Dunne Darm meridiaan

De dunne darm ligt tussen de maag en de dikke darm. Het behoort bij het spijsverteringsysteem. De wand van de dunne darm scheidt enzymen af voor de spijsvertering en neemt de afgebroken voedingsmiddelen op. Dat wat niet voor het lichaam bruikbaar is wordt doorgestuurd naar de dikke darm. Het functioneert dus als filter voor bruikbare- en niet bruikbare voedingsmiddelen.

In de oosterse visie is de Dunne Darm ook verantwoordelijk voor de vertering van emoties. Dit proces speelt zich op onbewust niveau af. De zintuigelijke indrukken die we opdoen wordt ook als een vorm van voeding gezien. De energie van de Dunne Darm scheidt het zuivere van het onzuivere. De Dunne Darm bepaalt dus aan welke zintuigelijke en emotionele indrukken het Hart aandacht moet geven en welke niet. Hierdoor wordt het Hart niet overbelast en blijft beschikbaar voor de belangrijkste zaken.

Als de Dunne Darm meridiaan niet in balans is, overbelast is bijvoorbeeld door emoties, ontstaan er dikwijls darmklachten. Dat is de reden dat in een drukke of emotionele periode veel mensen buikklachten krijgen zoals diarree, obstipatie of een spastische darm. Sommige mensen hebben hier dagelijks last van.

Bij een goed functionerende Dunne Darm meridiaan ligt ons zwaartepunt in onze buik. (Denk aan hara; een apart hoofdstuk in deze cursus.) Stressvol denkwerk levert de Dunne Darm veel geestelijke materie op om te verwerken. Dit gaat vaak gepaard met oppervlakkige ademhaling wat weer een verminderde darmperistaltiek (de natuurlijke samentrekkingen van de darm) veroorzaakt.

Symptomen bij disbalans van de Dunne Darm meridiaan:

 • snel vermoeid zijn
 • buikpijn
 • chronische spanning in nek, schouders en armgebied
 • kramp in de benen
 • diarree of juist constipatie
 • buikpijn in combinatie met dorst, donkere urine en/of rusteloosheid
 • borrelen in de buik
 • opgezette buik
 • spastische darm
 • gynaecologische problemen
 • negatieve levensinstelling
 • onvermogen te vertrouwen op eigen oordeel
 • wens om niet overtroffen te worden
 • gevoelens overstemmen met gedachten
 • introvert, onbeholpen gedrag