Over tsubo’s

Tsubo’s, ofwel acupunten, zijn belangrijke punten op een meridiaan. Deze punten zijn ongeveer 2 millimeter in doorsnede en zij bevinden zich vaak in kuiltjes of naast uitstekende botpunten. Is een meridiaan of acupunt gevoelig, dan zegt dit altijd iets over een verstoring van de energiecirculatie of een verstoring van het energie-evenwicht in het lichaam. Bijvoorbeeld: geestelijke spanning uit zich op den duur in gespannen spieren, verkleefd bindweefsel en triggerpoints. Zij hebben allen één ding gemeen: de circulatie is niet optimaal. De aanvoer van voedingsstoffen en de afvoer van afvalstoffen stagneert. Zo stagneert ook de energiecirculatie in dat gebied. Hierdoor worden een aantal acupunten gevoelig wat ook invloed kan hebben op het bijbehorende Orgaan. En andersom werkt het ook: als er een verstoring is in een bepaald Orgaan, heeft dat invloed op de acupunten van de bijbehorende meridiaan. De punten werken in dit geval als alarmpunten.

Bronpunten

Het bronpunt wordt beschouwd als de energiebron (versterkingspunt) van de betreffende meridiaan. Bij gevoeligheid van het bronpunt kan er sprake zijn van een disbalans van de betreffende meridiaan. Deze bronpunten liggen vlakbij de polsen of enkels.

EHBO punten

Deze punten worden  behandeld als eerste hulp bijvoorbeeld bij wagenziekte, bewusteloosheid, zonnesteek of algeheel onwelzijn.

Ting punten

Dit zijn de begin- en eindpunten van de meridianen op de vingers en tenen. Ze hebben invloed op de hele meridiaan.

Yu punten

Deze punten bevinden zich op de Blaasmeridiaan en hebben direct invloed op de organen en hun functies. Je zou ze de reflexpunten van de Organen kunnen noemen.